החיים בלי צדיק – התיקון לפגם קרח – להמשיך נקודות לאותיות – כ”ז סיוון תשע”ח – ע”י דן לוינזון

להמשך קריאה החיים בלי צדיק – התיקון לפגם קרח – להמשיך נקודות לאותיות – כ”ז סיוון תשע”ח – ע”י דן לוינזון

תיקון הפחדים ויראה מהשם בלבד – שעור בתורה ט”ו – כ”א סיון תשע”ח – בעיר אריאל – ע”י דן לוינזון

להמשך קריאה תיקון הפחדים ויראה מהשם בלבד – שעור בתורה ט”ו – כ”א סיון תשע”ח – בעיר אריאל – ע”י דן לוינזון