הרב עופר גיסין – העניין שלנו תלוי באהבה

ערב הכנה ללג בעומר תשפ”א