זריזות והמתנה – ספירת העומר ע”י דן לוינזון לפי ליקוטי הלכות פיקדון – כ”ז ניסן תשע”ח