הכנה לפורים לגלות שאני יהודי – שיעור בלשם אדר תשע”ח – ע”י דן לוינזון