הכנה לחנוכה – מומלץ !

סדר עבודת ימי החנוכה - מתוך שיעורי הרב ניסן דוד קיוואק  עבודת ימי החנוכה "ימי חנוכה הם ימי הודאה" כמו שאומרים בתפילת על הניסים "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל".…

להמשך קריאה הכנה לחנוכה – מומלץ !