שיעור של הרב דן לוינזון – תחילת ספר שמות והירידה לגלות מצרים