דן לוינזון – שורש התשובה – מאיפה לוקחים כח לעסוק בתשובה.