תיקון הלב – חידוש גדול למי שרוצה לדבר עם ה’ ולבו אטום – תורה ל”ד – ירוחם אדר תשע”ח