על ידי מילי דשטותא נעשה תיקון גדול בעולם – הכנה לפורים – דן לוינזון – ד’ אדר תשע”ח