השורש של הקושי להתחדש בחיים יציאה ממצרים – באריאל, ב’ שבט תשע” ח – ע”י דן לוינזון