דבר רוחני איתו תופס מקום – תורה ק”י קרית יובל שבט תשע”ח ע”י דן לוינזון