הרב אהרון אליהו פירר – ‘שנאת חינם’ – האם אפשר לשנוא סתם?