הרב דן לוינזון. קושיות. בעקבות מירון ולקראת שבועות.