שיעור לפורים עמלק לוקח את הרצון ר’ אהרון אליהו פירר י’ אדר תשע”ח