פורים הכח להחזיק מעמד במרירות שלפני השלום והרפואה אדר תשע”ח קרית יובל