משכן טוב – סדנת בוקר לנשים עפ’י משנתו של רבי נחמן

סדנת בוקר ייחודית לנשים על הבית מועבר ע”י אהרון ואביבה פירר 

סדנא בת עשרה מפגשים
על פי תורת רבי נחמן
שתאיר לך את היום יום באור של שמחה, הבנה ואופטימיות.
תגובות ממש נלהבות ממשתתפות בסדנאות הקודמות!
מוזמנת, בשמחה!