התחזקות והתעוררות, שני הפכים, או אחד שלם? הרב יעקב נתן אנשין