מסלול חינמי

למי שאין לו שקל
0 לחודש
 • מיילים מחזקים
 • עדכון על אירועים חינמיים

מסלול כמעט חינמי

למי שיש לו שקל
24 לחודש
 • כל מה שמקבלים החינמיים
 • חיזוקים לקראת שבת

חבר קהילה

למי שהולך עד הסוף
49.9
10 לחודש הראשון
 • שיעורים בליקוטי מוהר"ן
 • הכנות לחגים
 • מפגשים קהילתיים
 • ליווי של רבנים
 • ועוד מלא דברים...
פופולרי

יפה כלבנה

קהילה נשית
80 לחודש
 • שיעורים של הרבנית נעמי מרגלית
 • אירועים ומפגשי חברות