מעשה מחכם ותם

תן לדבר להמתין

אור גדול ללא כלי

חכמה של יהודי