הרב מיכי יוספי – י”ג אלול (2.9.2020) תורת הנפש של רבי נחמן