מועדי השנה של רבי נחמן – הכנה לראש השנה – י”ט אלול התש”פ (8.9.20)