אי”ה מקום כבודו – מקומות מטונפים – פרשת פרה – ו’ תמוז תשע”ח הועבר ע”י דן לוינזון, באריאל