החיים בלי צדיק – התיקון לפגם קרח – להמשיך נקודות לאותיות – כ”ז סיוון תשע”ח – ע”י דן לוינזון