תיקון הפחדים ויראה מהשם בלבד – שעור בתורה ט”ו – כ”א סיון תשע”ח – בעיר אריאל – ע”י דן לוינזון