פסח שני – הדרך של האיה והחלל הפנוי – ירוחם סיון תשע”ח – ע”י דן לוינזון