הכנה לשבועות – הרצון לקבל את התורה – א’ סיון תשע”ח – ירושלים – ע”י דן לוינזון