להגיע עד החוטם – הכנה לפסח – ניסן תשע”ח – קרית יובל – ע”י דן לוינזון