שיעור של הרב אהרון אליהו פירר על מלחמת עמלק “נהר דעה” יצהר ג’ אדר תשע”ח