מניעות מרחוק ה’ נראה לי שבט תשעח ירושלים – ע”י דן לוינזון