שיעור תודה והודאה – הכנה לחנוכה י”ט כסלו תשע”ח ב’לשם’