חמישי הקרוב – דן לוינזון, ניגונים ור’ יעקב נתן אנשין

20:00 דן לוינזון “רק אם תרצה” פסח שני לאור תורת רבינו
 
21:00 שיחת חברים עם צלחת חמין
 
21:30 ר’ יעקב נתן אנשין בנהר דעה 
 
שיחה מיוחדת!