הרב מאורו פירר – רפב – איך אדם לא יפול בדעתו לנוכח המעשים הרעים שעשה?!