באיזה דרך אנחנו בוחרים לחיות? תורה כ"א

אמונה ב'חלל הפנוי'

לחיות בגדלות